सदस्य


Name: डॉ० संदीप झा जी,

Designation: संरक्षक

Email: संरक्षक@जीमेल.कॉम

Name: श्री कमल रामविनोद झा,

Designation: अध्यक्ष

Email: अध्यक्ष@जीमेल.कॉम

Name: श्री ललित झा,

Designation: सचिव

Email: सचिव@जीमेल.कॉम

Name: श्री जयमाधव झा,

Designation: कोषाध्यक्ष

Email: कोषाध्यक्ष@जीमेल.कॉम

Name: श्री पंकज झा,

Designation: संयोजक

Email: संयोजक@जीमेल.कॉम

Name: श्री प्रमोद झा,

Designation:सह-संयोजक

Email: सहसंयोजक@जीमेल.कॉम

Name: श्री राकेश झा,

Designation: कार्याध्यक्ष

Email: कार्याध्यक्षराकेश@जीमेल.कॉम

Name: श्री धनंजय झा,

Designation: कार्याध्यक्ष

Email: कार्याध्यक्षधनंजय@जीमेल.कॉम

Name: श्री अंगद चौधरी,

Designation: उपाध्यक्ष

Email: उपाध्यक्षअंगद@जीमेल.कॉम

Name: श्री आलोक झा,

Designation: उपाध्यक्ष

Email: उपाध्यक्षआलोक@जीमेल.कॉम

Name: श्री शिवानंद मिश्र,

Designation: उपाध्यक्ष

Email: उपाध्यक्षवीएनझा@जीमेल.कॉम

Name: श्री वी० एन० झा ।

Designation: उपाध्यक्ष

Email: सहसचिवनरसिंह@जीमेल.कॉम

Name: श्री नरसिंह भगत,

Designation: सह-सचिव

Email: सहसचिवनरसिंह@जीमेल.कॉम

Name: श्री संजय राय,

Designation: सह-सचिव

Email: सहसचिवसंजय@जीमेल.कॉम

Name: श्री धर्मेन्द्र कुमार झा ।

Designation: सह-सचिव

Email: सहसचिवधर्मेन्द्र@जीमेल.कॉम

Name: श्री राजकुमार झा ,

Designation: प्रवक्ता

Email: प्रवक्ता@जीमेल.कॉम

Name: श्री के० के० झा (पत्रकार),

Designation: मिडिया प्रभारी

Email: ऑडिटप्रभारी@जीमेल.कॉम

Name: श्री पंकज ठाकुर

Designation: तकनीकी प्रभारी

Email: संगठनप्रभारी@जीमेल.कॉम

Name: श्री निलेश चौधरी

Designation: ऑडिट प्रभारी

Email: मीडियाप्रभारी@जीमेल.कॉम

Name: श्री ललित मिश्र

Designation: संगठन प्रभारी

Email: तकनीकीप्रभारी@जीमेल.कॉम

 इतर सदस्य


  • 1) श्री प्रेमचन्द झा 'प्रेमजी
  • 2) श्री भारतेन्दु विमल झा,
  • 3) श्री अशोक सिन्हा,
  • 4) श्री रविन्द्र झा,
  • 5) श्री भगवान चौधरी,
  • 6) श्री अरूण चौधरी,
  • 7) श्री अमित मिश्र,
  • 8) श्री विनय कांत झा,
  • 9) श्री विनोद साह